Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016 Chào mừng bạn đến với Website Trường Tiểu Học Long Thuận
      Tin tức
      Thông báo - thư mời
      Tổ chức
      Chuyên môn
      Kết quả học tập
      Điểm danh kiểm diện
      Đề thi, đáp án
Đê tin học 5 (04/02/2015)
Đê tin học 4 (04/02/2015)
Đề tin học 3 (04/02/2015)
 
   
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC Năm học 2012 – 2013
 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Năm học 2012 – 2013

________

Nhằm đảm bảo trật tự kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường; thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, sau khi thảo luận, tập thể giáo viên trường tiểu hoc Long Thuận thống nhất và quyết tâm thực hiện quy chế làm việc, như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG:

1.Vị trí, chức năng:

Trường Tiểu học Long Thuận là cơ sở giáo dục của bậc Tiểu học, bậc học nền tảng  của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.

- Huy động trẻ em đúng độ tuổi  vào lớp 1, lớp tiểu học, vận động các em bỏ học trở lại lớp. Thực hiện phổ cập giáo dục, tham gia xóa mù chữ trong phạm vi công đồng.

- Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Quản lý, sử dụng đất đai trường sở, thiết bị và tài chánh theo đúng  pháp luật.

- Phối hợp với  gia đình học sinh, các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động giáo dục.

- Tổ chức giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1. Ban giám hiệu:

Có 2 người phân công như sau:

* Hiệu trưởng: Phan Thị Thanh Thúy - điều hành chung các hoạt động của nhà trường. Vạch kế hoạch hoạt động của nhà trường. Phụ trách thi đua, tổ chức, tài chánh, xây dựng sửa chữa trường lớp. Chỉ đạo công tác XMC-PCGDTH, giáo dục ngoài giờ (Đoàn - Đội, y tế, trường học).

 

- Ký duyệt hồ sơ sổ sách khối các khối lớp.

* Phó Hiệu trưởng: Lê Nhựt Tân, giúp hiệu trưởng phụ trách các mảng công việc sau:

Chỉ đạo hoạt động chuyên môn, ký duyệt giáo án. Lập kế hoạch chuyên môn, các kế hoạch có liên quan đến chất lượng dạy - học và chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo 2 bộ phận thư viện, thiết bị và chỉ đạo thực hiện các chương trình tích hợp.

2. Các tổ chức nghiệp vụ, tổ chức tư vấn:

2.1 Tổ văn phòng: gồm 7 người do đồng chí Trần Thị Hằng Nga làm tổ trưởng.

2.2 Các tổ chuyên môn có 3 tổ

- Tổ Khối lớp 1: Tổ trưởng   Lê Mai Thảo (5 thành viên).

- Tổ Khối lớp 2,3: Tổ trưởng   Nguyễn Thị Liên (8 thành viên).

- Tổ Khối lớp 4,5: Tổ trưởng   Nguyễn Thị Ngọc Thủy  (8 thành viên).

Được Phòng Giáo dục &ĐT Thị xã Gò Công chuẩn y.

2.3 Hội đồng giáo dục:

Có 11 thành viên gồm: Hiệu trưởng; Hiệu phó; Chủ tịch công đoàn; Bí thư chi đoàn, các tổ chuyên môn, Tổng phụ trách Đội, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh và 2 giáo viên; phó chủ tịch UBND xã là Chủ tịch hội đồng.

2.4 Hội đồng thi đua khen thưởng:

Gồm có 7 thành viên: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Bí thư chi đoàn, Chủ tịch công đoàn cơ sở, tổ trưởng, Tổng phụ trách Đội. Hiệu trưởng là chủ tịch hội đồng thi đua, Chủ tịch công đòan cơ sở là Phó chủ tịch hội đồng thi đua. Khi xét thi đua, khen thưởng giáo viên tổ nào thì tổ trưởng tổ đó tham gia ý kiến và biểu quyết như ủy viên chính thức của hội đồng.

2.5 Hội đồng kỷ luật:

Gồm: Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và tổ chuyên môn có giáo viên vi phạm (do tổ cử ra). Hội đồng kỷ luật sẽ mời thêm đại diện giới nữ (nếu nữ giáo viên vi phạm), mời đại diên chi đoàn (nếu là đoàn viên giáo viên vi phạm).

Hội đồng kỷ luật thực hiện đúng quy định tại Nghị định 97/CP và Thông tư 05/TT-TCCP.

Hội đồng xét kỷ luât học sinh, mời thêm đại diện hội cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp, Tổng phụ trách Đội. Khi học sinh vi phạm mức độ nghiêm trọng có mời cha mẹ học sinh hoặc người đỡ đầu.

III. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

* Giờ giấc:

a.) Đối với tổ văn phòng: (có lịch phân công riêng)

Đảm bảo đúng giờ, chỉnh trang nơi làm việc sạch, gọn gàng, sắp xếp hồ sơ ngăn nắp, khoa học.

b.) Đối với giáo viên:

Đảm bảo đúng giờ qui định (trước giờ học 15 phút). Sáng giáo viên chủ nhiệm có mặt tại trường 6 giờ 45 phút để quản lý, giám sát học sinh vệ sinh lớp, truy bài và các công việc tổ chức khác. Chiều 13giờ 45 phút.

Giờ học:

 

Buổi

Thời gian

Ghi chú

Sáng

7 g - 10 g15

 

Chiều

13 g45 -16 g15

 

* Trang phục:

- Nam: áo bỏ vào quần, mang giày quay hậu;

- Nữ: áo dài, chiều comple (lớp 2 buổi).

Trong các lễ hội, đại hội: nữ mặc áo dài; nam sơ mi, áo vào quần, cà vạt, mang giày.

Tác phong, ngôn phong chuẩn mực trong giao tiếp đối với bạn đồng nghiệp, học sinh và khách đến lớp, trường, giữ mối quan hệ tốt với địa phương.

Thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”; quy chế dân chủ trường học.

1. Chế độ trách nhiệm giải quyết công việc:

Thực hiện tốt dân chủ hóa trong nhà trường. Ban giám hiệu, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường có nhiệm vụ lắng nghe, đồng thời giải thích, giải quyết những ý kiến của giáo viên các vấn đề  có liên quan đến nhiệm vụ của nhà trường.

1.1   Trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng:

a.) Hiệu trưởng có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Tổ chức bộ máy nhà trường. Điều động thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật giáo viên học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học.

- Quản lý giáo viên, học sinh, phân công công tác. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.

- Quản lí và tổ chức giáo dục học sinh.

- Quản lí tài chính, tài sản của nhà trường, quản lí hành chánh.

- Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, công nhân viên và học sinh. Tổ chức thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

b.) Phó hiệu trưởng:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ đã được hiệu trưởng phân công ở điểm 1 mục II bản qui chế này.

- Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và giáo dục, Cấp ủy- UBND xã Long Thuận về phần việc được giao.

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng ủy quyền.

- Kiểm tra duyệt giáo án giáo viên: 3 lần /năm vào đầu năm học, cuối học kỳ I và cuối năm.

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng theo các lớp học chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã điều động.

1.2 Trách nhiệm và quyền hạn của tổ trưởng chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lí kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình …

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy và giáo dục của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường.

 - Hàng tháng Tổ trưởng ký duyệt giáo án 2 lần.

- Thống kê chất lượng học sinh.

- Đề xuất khen thưởng kỷ luật đối với giáo viên.

- Giúp hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động giáo dục khác như: phê duyệt lịch báo giảng hàng tuần, mục đích yêu cầu, nội dung bài soạn,…

- Thông tin truyền đạt những vấn đề do Hiệu trưởng phân công cho giáo viên trong tổ.

- Triển khai các dự thảo kế hoạch. Qui chế của trường và tập hợp ý kiến của giáo viên phản ánh cho hiệu trưởng và hội đồng giáo dục.

1.3 Trách nhiệm và quyền hạn của giáo viên:

a.) Đối với giáo viên dạy lớp:

- Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình, kế hoạch bài học, soạn bài …

- Kiểm tra đánh giá học sinh đúng qui định.

- Lên lớp đúng giờ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả giảng dạy, quản lí học sinh trong hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức. Tham gia các hoạt động tổ chuyên môn.

- Tham gia công tác phổ cập giáo dục địa phương.

- Rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng nâng cao tay nghề.

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, nhận nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công. Chịu sự kiểm tra của các cấp quản lý.

- Giữ gìn phẩm chất, gương mẫu thương yêu học sinh, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Chủ động phối hợp với Đội thiếu niên tiền phong, Sao nhi đồng, gia đình học sinh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

b.) Đối với giáo viên khác:

Giáo viên Tổng phụ trách đội, chuyên trách Thư viện, Thiết bị, chuyên trách XMC-PCGD có nhiệm vụ cụ thể trong công việc, xây dựng Liên Chi đội mạnh, thư viện tiên tiến, thiết bị tiên tiến, đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học.

1.4 Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng giáo dục:

- Họp thảo luận về kế hoạch giảng dạy, qui định các chỉ tiêu chủ yếu của học kỳ năm học.

- Sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà trường.

1.5 Hội đồng thi đua, khen thưởng:

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua, giảng dạy, học tập.

- Xét thi đua, khen thưởng giáo viên, học sinh.

- Thẩm định sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên.

- Hội đồng thi đua, khen thưởng họp đầu năm học, cuối mỗi học kỳ và giai đoạn thi đua.

1.6 Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Đại hội được bầu vào đầu tháng 8/2012 (có quyết định của UBND xã Long Thuận). Giúp nhà trường trong việc vận động xã hội hoá giáo dục. Cụ thể như quản lý học sinh học tập ở nhà, không bỏ học, đóng góp các khoản  hỗ trợ giáo dục … Ban đại diện họp thường kỳ ở mỗi học kỳ. Chuẩn bị cho hội nghị cha mẹ học sinh cuối mỗi học kỳ để thông báo tình hình học tập, rèn luyện của học sinh.

2. Quản lý hồ sơ nhà trường và thẩm quyền ký các văn bản:

2.1 Quản lý hồ sơ:

* Hiệu trưởng: Các loại hồ sơ qui định tại Thông tư 41 Điều lệ trường Tiểu học. Sổ theo dõi phổ cập xóa mù chữ, sổ Nghị quyết của nhà trường, sổ kế hoạch công tác, sổ theo dõi đánh giá chất lượng học tập học sinh, sổ khen thưởng, kỷ luật giáo viên, học sinh; sổ quản lý tài sản cơ sở vật chất, tài chính; sổ lưu trữ các văn bản, công văn …

* Phó hiệu trưởng: Hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học, học bạ, kế hoạch công tác chuyên môn, theo dõi chất lượng, sổ danh bộ.

Các tổ trưởng, nhân viên văn phòng: trực tiếp quản lý các loại hồ sơ thuộc bộ phận mình.

2.2 Thẩm quyền ký văn bản:

* Hiệu trưởng: kế hoạch, nhân sự, tài chính, khen thưởng, kỷ luật, báo cáo tháng, quí, học kỳ, năm.

* Phó hiệu trưởng: ký các văn bản hành chánh chuyên môn thuộc công việc mà hiệu trường phân công sau khi báo cáo với Hiệu trưởng.

3. Chế độ hội họp sinh hoạt:

3.1 Hội họp:

- Họp hội đồng giáo dục 3 lần trên năm học (đầu tháng 9, giữa năm học và cuối năm học).

- Họp Ban lãnh đạo mở rộng gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, bí thư chi đoàn, chủ tịch công đoàn, bí thư chi bộ, tổ chuyên môn vào trước 3 ngày họp hội đồng sự phạm hàng tháng, để đánh giá tình hình công tác tháng qua và đặt kế hoạch tháng tới. Chuẩn bị cho cuộc hội đồng sư phạm, thông tin các nội dung cần truyền đạt cho giáo viên tại tổ chuyên môn hoặc các dự  thảo do hiệu trưởng cần ý kiến đóng góp của giáo viên.

- Họp hội đồng sư phạm vào thứ bảy của tuần cuối tháng lúc 7 giờ 30 phút. Khi vào họp phải đúng giờ, tôn trọng ý kiến đồng nghiệp không làm việc riêng, có ghi chép đầy đủ nội dung phiên họp. Ngoài ra khi có công việc đột xuất, hiệu trưởng sẽ triệu tập phiên họp hội đồng sư phạm đột xuất (sẽ có thông báo).

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: các tổ vào  buổi chiều thứ sáu (2 lần/tháng)

3.2 Sinh hoạt:

-Sinh hoạt dưới cờ: đầu tuần vào thứ hai (buổi sáng) gồm lãnh đạo, giáo viên và học sinh dưới sự điều hành của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt chủ nhiệm: Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch sinh hoạt lớp mình theo nội dung chỉ đạo của Hiệu trưởng. Sinh hoạt hoạt Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: theo Công văn 520/TB-LN, ngày 27/10/2004 của Đoàn thanh niên và Phòng Giáo dục.

- Thực hiện sinh hoạt theo chương trình rèn luyện đội viên của Hội đồng đội Thị xã. Sinh hoạt đội: Chi đội sinh hoạt định kỳ 1 lần/ tháng vào thứ sáu tiết cuối.

- Sinh hoạt sao: Một tuần một tiết vào tiết cuối ngày thứ tư.

 Tổng phụ trách đội: chịu trách nhiệm tập huấn hình thức và nội dung phụ trách sao, ban chỉ huy.

- Giáo viên chủ nhiệm giám sát, quản lý học sinh trong những giờ này phương châm   “mỗi giáo viên là phụ trách đội”.

4. Chế độ công tác:

* Hiệu trưởng giải quyết:

- Tiếp dân, giải quyết đơn xin nghỉ dạy, duyệt kế hoạch, chủ nhiệm, bài dạy, giải quyết rút hồ sơ, những vấn đề có liên quan cơ sở vật chất.

- Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giải quyết với cha mẹ học sinh: các trường hợp bỏ học, trốn học, học sinh cá biệt, những trường hợp không giải quyết được hoặc giải quyết xong phải báo cáo cho hiệu trưởng biết kết quả.

- Lập kế hoạch công tác của trường, thực hiện theo các bước.

- Hiệu trưởng lập kết cấu bố cục.

- Người phụ trách từng công việc đề xuất nội dung từng công việc.

- Hiệu trưởng chấp bút dự thảo và thông qua ban lãnh đạo.

- Hoàn chỉnh.

- Thảo luận tổ chuyên môn để giáo viên có ý kiến.

-  Ban lãnh đạo điều chỉnh, ra quyết định triển khai.

* Đối với kế hoạch năm học, có Hội đồng giáo dục quyết định trước khi triển khai.

5. Chế độ thông tin báo cáo:

- Giáo viên có trách nhiệm báo cáo tổ chuyên môn: đầu đủ số liệu chính xác, kịp thời hoặc theo yêu cầu của Ban giám hiệu như: điểm số kiểm tra chất lượng học sinh, tình hình huy động ra lớp, công tác chủ nhiệm …

- Tổ chuyên môn thống kê đầy đủ theo các cột, mục đã nêu sẵn trong sổ kế hoạch tổ báo cáo hoạt động của tổ (vào ngày 24 hàng tháng), trong đó có lịch báo giảng. Đối với Phòng Giáo dục&ĐT: đầy đủ các biểu mẫu quy định.

- Thông tin đến giáo viên trong hội đồng sư phạm, sinh hoạt Công đoàn, văn bản pháp qui, qui chế, kế hoạch công tác, tổ chức nhân sự tuyển sinh đời sống, khiếu nại tố cáo, quản lý tài sản, tiêu chuẩn chế độ chính sách …

- Công khai: tài chính hàng tháng, tiền lương, chế độ phụ cấp.

6. Chế độ bảo vệ tài sản kiểm kê:

- Hợp đồng 1 bảo vệ Trương Sanh Cương trực bảo vệ, bảo vệ tài sản của nhà trường, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước  Hiệu trưởng (có bản hợp đồng riêng).

- Kiểm kê tài sản của trường hàng năm theo qui định của Phòng Giáo dục&ĐT.

IV. CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:

1. Đối với Phòng Giáo dục &ĐT:

Chịu sự chỉ đạo trực tiếp.

2. Đối với Cấp ủy-Ủy ban nhân dân xã:

Làm tốt vai trò tham mưu và chịu trách nhiệm kết quả giáo dục tại địa phương.

3. Đối với Hội đồng giáo dục, BCĐ XMC-PCGD:

Tham mưu tốt việc ra quyết định, các nghị quyết năm của trường, phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học.

4. Quan hệ nội bộ trường:

- Đoàn kết.

- Phối hợp trong công việc thực thi từng mảng công tác theo phương thức tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách cùng hỗ trợ hoàn thành.

 Trên đây là bản qui chế làm việc của trường Tiểu học Long Thuận năm học 2012- 2013 đã được tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên thảo luận xây dựng và biểu quyết.

                                                                                    

                                                  HIỆU TRƯỞNG

 
 
 
TKB Khối 5 (2012-2013) (04/10/2012)
TKB Khối 4 (2012-2013) (04/10/2012)
TKB Khối 3 (2012-2013) (04/10/2012)
TKB Khối 2 (2012-2013) (04/10/2012)
TKB Khối 1 (2012-2013) (04/10/2012)
 
 
Trường Tiểu Học Long Thuận

Địa chỉ: Ấp Thuận An, Xã Long Thuận, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Điện thọai: 0733.842 252

Email: truongthlongthuan@gmail.com

Website: http://thlongthuantxgc.tiengiang.edu.vn
Giấy phép số 187/GP-BC do Cục Báo Chí Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp ngày 14/05/2007

Chịu trách nhiệm: Phan Thị Thanh Thúy
Thiết kế bởi: Võ Quang Nhường
TTTH - Sở GD&ĐT Tiền Giang